Đạo đức nghề nghiệp

“LÀM CHỦ TUỔI 20” CỦA DƯƠNG DUY BÁCH   1. Cô giúp việc đã làm việc cho gia đình tôi liên tục 10 năm nay, mấy hôm trước, cô ấy lần đầu tiên xin tôi cho nghỉ phép một tuần. …

Xem thêm »